Navigácia

 • Dňa 17.4.2015 sa žiaci odboru kaderník zúčastnili súťaže "Cena mesta Pezinok". Súťažili v dvoch disciplínach:

  - MAN MANAGER - pánsky účes, súťažila Andrea Štetková - III.KDK (MPV Bc.Miškechová), model nebol našim žiakom. Spolu v tejto disciplíne bolo šesť súťažiacich.

  - EXTRAVAGANCIA V SPOLOČNOSTI - spoločenský účes, súťažila Michaela Medzihradská - III.KDK (MOV  Bc.Fekiačová), model - Romana Hollánová žiačka I.D.  V tejto disciplíne bolo  jedenásť súťažiacich.

  Porota hodnotila:  náročnosť strihu, účesu, kreativitu, farbu vlasov, konečnú úpravu, oblečenie, make-up a celkový dojem. Dievčatá si počíňali veľmi dobre a žiačka Michaela Medzihradská získala vo svojej kategórii I. miesto Srdečne  blahoželáme!

 • Výsledky školského kola olympiády z účtovníctva

  Zo školského kola olympiády z účtovníctva „Mladý podnikateľ 2015"  postupujú do regionálneho kola, ktoré sa koná 27.03.2015 (piatok) o 11:15 hod. v Bratislave:   Daniel Mazúr a Michal Kacovský. Ostatným žiakom ďakujeme za účasť.

 • Školské kolo olympiády z účtovníctva - oznámenie

  Dňa 25.02.2015 (streda) sa uskutoční od 11:20 do 13:30 školské kolo olympiády z účtovníctva „Mladý účtovník 2015". Súťaže sa zúčastnia nasledovní  žiaci štvrtého ročníka odboru obchod a podnikanie:

  Denisa Hubačová,  Denisa Beňová,   Matej Bokor,   Michal Kacovský,  Daniel Mazúr,  Kristína Močková,  Karin Motúzová

  Dvaja najlepší žiaci postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 27.03.2015 v Bratislave.

   

 • 11. 12. 2014

  Do galérie Vianočná výstava 2014 boli pridané fotografie.

 • V bratislavskej AEGON Aréne  sa  26.11.2014  konal  4.ročník súťaže v účesovej tvorbe, pod názvom  Skills Slovakia, ktorej sa zúčastnila naša žiačka  Ivana Megová (III.KDK), pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Denisy Miškechovej.   Za model si zvolila Andreu Štetkovú (III.KDK).

  Súťaž hodnotila odborná porota, ktorá kontrolovala dodržanú minimálnui dĺžku vlasov po ramená, časový limit, kvalitu a čistotu odborného vytvorenia diela, odborné zručnosti a návyky, dodržaný správny technologický postup výčesu, estetiku vytvorenia, kreativitu a náročnosť danej témy, dodržanie zásad bezpečnosti práce a čistotu pracoviska. O tom, že to naša súťažiaca  zvládla, svedčí jej umiestnenie na II.mieste.

  Blahoželáme!

 • "Žilinská gastronomická jeseň" je názov súťaže, ktorá sa konala 2.12.2014 v Žiline v  hoteli  Holiday Inn. Súťažilo sa v disciplínach:  teplá kuchyňa  cukrárska artistika.  

  V disiciplíne teplá kuchyňa   našu školu  reprezentoval Peter Hubinský, pod vedením majsterky odborného výcviku p. Miroslavy Varhánikovej. Svoje zručnosti a tvorivosť výborne prezentoval pri príprave jedla pod názvom: Plnený králičí chrbát s jesennými zemiakmi a vínovo - slivkovou omáčkou. Umiestnil sa na II.mieste, nakoľko  I.miesto porota neudelila a tak možno konštatovať, že  obhájil minuloročné prvenstvo.

  V disciplíne cukrárska artistika súťažili žiačky Nikola Varhániková a Veronika Mokošová, obidve pod vedením majsterky  odborného výcviku p. Anny Hauserovej. Žiačky úspešne reprezentovali školu a získali diplom za účasť v súťaži.

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • 19. novembra 2014 pripravila vedúca školskej jedálne Oľga Kusovská v spolupráci  s majsterkami odborného výcviku a žiakmi  PPV  Semafor  akciu s názvom Deň slovenskej kuchyne.  V tento deň varili v školskej jedálni jedlá našich starých materí.

  Stravníci si mohli vybrať z ponuky  na tento deň - kapustovú  polievku s klobásou a krúpami,  pastiersky rezeň s opekanými zemiakmi a kapustovým šalátom s mrkvou,  fazuľovú polievku so zeleninou a domácimi rezancami, zemiakové lokše s makom a lekvárom alebo važeckú pochúťku v zemiakovej placke, či bryndzové halušky so slaninkou a kyslé mlieko,  ako múčnik bol v ponuke makový a orechový závin.

 • Pozvánka na Vianočnú výstavu 2014

  SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Vás srdečne pozýva na Vianočnú výstavu 2014  spojenú s dňami otvorených dverí. Výstava sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch:

  10.decembra 2014 (streda) od 10.00 hod. do 18.00 hod.

  11.decembra 2014 (štvrtok)  od 8.30 hod. do 17.00 hod.

  • nájdete u nás vianočné inšpirácie
  • vyberiete si originálne darčeky pre svojich blízkych
  • zažijete cigánsky bašável, zabíjačku na gazdovskom dvore, Vianoce v ríši rozprávok aj prekvapenie pre detičky a mamičky
  • vychutnáte si kávičku s priateľmi
  • uvidíte čaro Vianoc na tanieri a nadýchnete sa vône Vianoc
  • spoznáte bližšie našu školu a zručnosti našich žiakov

   

  Na stretnutie s Vami sa teší kolektív žiakov a zamestnancov školy.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vedenie SOŠ obchodu a služieb Piešťany  oznamuje, že dňa  12.11.2014, t.j. v stredu, o 16,30 hod. sa bude konať celoškolské rodičovské združenie v budove školy na Mojmírovej ul.99/28 v Piešťanoch.

  Rozpis tried je zverejnený vo vstupnej chodbe do  budovy školy.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • V dňoch 20.-24.10.2014  sa konal v SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, v Bratislave   10.ročník medzinárodnej súťaže pod názvom "EURÓPA 2014".  Súťažilo sa v odboroch:  kuchár, čašník, cukrár, barman - flambovanie.

  Súťažilo sa v dvoch čatiach - súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. Za našu školu súťažilo 4-členné družstvo: 2 kuchári a 2 čašníci. Úlohou kuchárov (pripravovali sa pod odborným vedením Mgr.Bednárovej)  Petra Hubinského (IV.KMK) a Patrika Podhradského (IV.KMK) bolo pripraviť 4-chodové menu na tému "Európa 2014". Porota hodnotila netradičné postupy, využitie nových poznatkov v racionálnej výžive a pod. V tejto súťažnej disciplíne úlohou čašníkov  Nikoly Vighovej (IV.ČKM)  a Nora Kováčika (I.N) bola príprava slávnostnej tabule pre 6 osôb (žiakov pripravovala Ing.Farkašová) a následne obsluha a servis  jedál, ktoré pripravili kuchári. Toto všetko bolo doplnené odborným podávaním vína a nealkoholických nápojov.

  V súťaži jednotlivcov v odbore čašník servírka súťažili aj žiačky III.ČM  Klaudia Orviská a Romana Rusnáková (žiačky pripravovala majsterka odbornej výchovy p.Bysterská). Ich úlohou bolo pripraviť výstavnú tabuľu tiež na tému "Európa 2014".  V odbore cukrár nás reprezentovala cukrárka Kristína Kováčová z III.KC  (pod vedením Ing.Poláčkovej).  Jej úlohou bolo pripraviť a upiecť korpus, pripraviť náplň a ozdoby a potom pred verejnosťou na pódiu predvisť dekoráciu dezertu.

  Mali sme zastúpenie aj v súťaži flambovanie ovocia - Noro Kováčik (I.N) predviedol profesionálne flambovanie s použitím exotického ovocia.

  Umiestnenia našich  súťažiacich:

  kuchári - P.Hubinský a P.Podhradský  -   III.miesto

  čašníci - N.Vighová a N.Kováčik - III.miesto

  cukrárka - K.Kováčová -  III.miesto

  Všetkým blahoželáme!

 • Deň jabĺk - 21.október, nepatrí v našej krajine medzi tie významné dni, ktoré sú v širšom povedomí verejnosti. Pri tejto príležitosti sa rozhodla vedúca našej školskej jedálne p. Kusovská  urobiť prezentáciu jablkových výrobkov.Na príprave výrobkov sa podieľali  žiaci odboru kuchár s majsterkami odbornej výchovy: p.Varhánikovou a p.Práznovskou, a žiaci odboru cukrár s majsterkami odbornej výchovy: p.Hauserovou a p.Urbanovou. 

  Žiaci z odboru čašník servírka sa postarali o to, aby chutné dobroty mal kto ponúkať spolužiakom v škole a tiež stravníkom v školskej jedálni  a reštaurácii Semafor. Na túto milú akciu sa prišla pozrieť do školskej jedálne aj reportérka Piešťanského týždňa.

 • 16.10.2014 sa konal v Púchove 1.ročník celoslovenskej súťaže "Trendy barový čašník" a súčasne prebiehala aj súťaž "Najkrajšia torta Slovenska".  Prvá súťaž bola zameraná na získavanie odborných  vedomostí a zručností v odbore čašník servírka. Súťažilo sa v troch disciplínach (barista, barman, somelier).  Pred každou disciplínou súťažiaci absolvovali odborný seminár k danej problematike, ktorý viedli odborníci z praxe. Títo odovzdali žiakom naozaj hodnotné praktické rady.  Našu školu reprezentovali žiaci:  Denis Vido a Peter Prištic  (III.ČM) pod odborným vedením MOV Bc. Margity Bučkovej. V disciplíne "barman" obsadil Denis Vido 3.miesto. V záverečnom hodnotení po sčítaní všetkých bodov zo všetkých troch disciplín obsadil Denis Vido  3.miesto a Peter Prištic 5.miesto.

  V súťaži o najkrajšiu tortu Slovenska nás zastupovala  cukrárka Silvia  Macháčová z II.C triedy pod odborným vedením MOV  Anny Urbanovej,  ktorá obsadila 5.miesto.  

  Všetkým trom žiakom blahoželáme!

 • 3.10.2014 sa konala súťaž v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe  v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Žiaci našej školy súťažili v nasledovných disciplínach:

  1. Súťažná disciplína v dekoratívnej kozmetike: "Navždy sa zachová v pamäti stužková" - súťažila:  Andrea Galová (trieda IV.KMK);   model: Lívia Vráblová;     pripravovala MOV:  Iveta Gašparová

  2. Súťažná disciplína v účesovej tvorbe: "Účes v štýle telenovely" - súťažila: Lucia Mináriková  (trieda III.KDK);  model: Jozef Číha  (trieda III.KDK);    pripravovala MOV:  Oľga Kusá  -  v tejto disciplíne sa naša súťažiaca umiestnila na III.mieste.  Srdečne blahoželáme!

  3. Súťažná disciplína v účesovej tvorbe:  "Navždy sa zachová v pamäti stužková" - súťažila: Michaela Medzihradská (trieda III.KDK);  model:  Ivana Megová (trieda III.KDK); pripravovala MOV: Bc.Zdenka Fekiačová

 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.2014)  pripravili žiaci našej školy pod vedením Ing.Poláčkovej prezentáciu jedál pod názvom:  "Zabudnuté obilniny a strukoviny -  liečitelia na zjedenie". Pripravili pokrmy z pohánky  (pohánkové placky s tvarohovo-kôprovou penou, sušienky z pohánky), špaldy (slané špaldové sušienky s mrkvou), strukovín (nátierka z červenej šošovice, cícerovo-kakaové rezy).

 • 17.10.2014 sa konal v Nitre v areáli výstaviska Agrokomplex   1.ročník súťaže  žiakov odboru cukrár pod názvom "Juniorská svadobná torta".  Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakovNašu školu reprezentovala žiačka Hana Čapková (trieda I.N) pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing.Poláčkovej. Pripravila Jesennú svadobnú tortu, za ktorú získala  4.miesto a tým aj postup na medzinárodnú súťaž do Prahy.  Blahoželáme!

 • 2. 10. 2014

  Dňa  2. októbra 2014 sa  konal v SOŠ obchodu a služieb Piešťany „Deň otvorených dverí“  pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. 

  Záujemcovia o štúdium mali možnosť prezrieť si priestory školy a pracovísk a oboznámiť sa s možnosťou štúdia na našej škole ako aj s aktivitami, ktoré škola vykonáva.

  Pre účastníkov boli pripravené ukážky zručnosti našich žiakov v jednotlivých odboroch.

 • Oznam pre maturantov 2013/2014

  20. 6. 2014

  Informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ september 2014

  3. september 2014 - slovenský jazyk a literatúra

  4. september 2014 - anglický jazyk, nemecký jazyk

  Harmonogram je predbežný a môže sa zmeniť po spracovaní údajov prihlásených žiakov. O upresnení ako aj o mieste konania skúšok  Vás budeme informovať.

 • Olympiáda z účtovníctva

  6. 3. 2014

  Dňa 6. marca 2014 sa na škole konalo školské kolo olympiády z účtovníctva "Mladý účtovník 2014", na ktorom sa zúčastnilo 14 žiakov 4. ročníkov odboru 6352 6 obchod a podnikanie. Našu školu na regionálnom kole , ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2014 v Bratislave, budú reprezentovať žiačky - Katarína Petrášová a Kristína Kováčová z triedy IV.OB. Ostatným žiakom ďakujeme za účasť.

 • Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne február

  15. 1. 2014

  Dňa 11. 02. 2014 sa budú konať na škole maturitné skúšky v mimoriadnom termíne február. Harmonogram si môžete pozrieť na nástenke v budove školy. Podnikateľské plány je treba odovzdať do 5. 2. 2014 zástupkyni riaditeľky školy Mgr. Magdaléne Ručkayovej.

 • Vianočná výstava 2013

  V dňoch 4. 12. - 5. 12. 2013 sa bude konať Vianočná výstava 2013. Srdečne privítame všetkých žiakov základných škôl ako aj širokú verejnosť na tejto oslave najkrajších sviatkov roka. žiaci sa môžu presvedčiť o zručnostiach našich žiakov a verejnosť môže načerpať inšpirácie na vianočnú výzdobu svojich domovov.

   

  Srdečne sa na Vás tešíme!

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
 • +421/33/7726491

Fotogaléria